xoves, 15 de setembro de 2016

O concello da Guarda esixe á Xunta transparencia na concesión dos obradoiros de emprego.

O concello da Guarda solicitou na convocatoria deste ano 2016 un obradoiro de emprego para dúas especialidades: axuda a domicilio e oficios varios. A elección destas especialidades está sobradamente xustificada. No caso de axuda a domicilio é a propia demanda de formación que existe na localidade abalada principalmente polo alto índice de colocación que se prevé, tal e como sucedeu no pasado cando se impartiu esta especialidade. A última vez que A Guarda tivo un obradoiro, alá polo ano 2008, na especialidade de axuda a domicilio atoparon emprego a maioría das persoas que participaron. En oficios varios o obxectivo era principalmente dar formación a persoas que perderon o seu emprego pola crise do ladrillo, para mellorar a súa cualificación e que puideran reinserise no mundo laboral. As prácticas para este obradoiro estaba previsto que se realizaran no antigo colexio Sinde o que permitiría ademais a rehabilitación do edificio.

A solicitude para este obradoiro ten data de 25 de febreiro e a día de hoxe non hai ningunha comunicación oficial sobre se o temos concedido ou non. Sen embargo responsables políticos da Xunta, sen que exista resolución publicada, levan dende o mes de xuño anunciando por distintos concellos, a bombo e platillo, que lle foron concedidos obradoiros de emprego e AFD (Accións Formativas para Desempregados). Incluso hai concellos que lles concederon as dúas modalidades, Obradoiros e Accións Formativas, véndose obrigados a renunciar a algunha delas por falta de alumnos.
Independente doutras cuestións que non podemos valorar, dado non hai resolución, consideramos que A Guarda e os seus veciños merecíamos que a Xunta nos concedera o obradoiro de emprego por cumprir os requirimentos que se esixían na convocatoria e por outras circunstancias. En primeiro lugar dicir que superamos a puntuación mínima para a concesión do obradoiro, temos 24 puntos cando a Xunta esixía como mínimo 23. Na convocatoria dicíase que o número de empregados tiña que superar os 500, no noso caso por desgracia superamos ese número, temos a día de hoxe segundo o IGE, 876 parados. Outras localidades apenas rebasan os 500, e en moitos casos tiveron que agruparse concellos para conseguilos. Non temos un obradoiro nin Acción Formativa dende o ano 2008 mentres que outras localidades levan tido formación tódolos anos.
A Xunta de Galicia non é transparente. O concello da Guarda síntese discriminado ao comprobar que favorece a  uns concellos sobre outros dependendo das cores políticas dos equipos de goberno.
Dende o concello da Guarda queremos facer pública esta situación, os veciños da Guarda teñen que saber que o concello solicitou o obradoiro, que temos a puntuación mínima esixida para que no lo concedan pero non sabemos nada da resolución, supoñemos que a día de hoxe xa está pechada pero non publicada. E evidente que a Xunta está actuando de forma partidista, fixo os anuncios das concesións dos obradoiros sen resolución, de xeito discrecional tendo en conta as cores políticas de quen estaba gobernando nos concellos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario