martes, 20 de decembro de 2016

A Xunta segue ignorando as demandas e necesidades do Baixo Miño

Parece que, en contra do que ven asegurando o goberno da Xunta de Galicia presidido por Núñez Feijoo, a Vía de Altas Prestacións (VAP) Tui - A Guarda deixou de ser unha prioridade para o executivo autonómico. Durante os últimos anos, sobre todo en períodos preelectorais, os responsables do PP galego aseguran que esta infraestrutura é prioritaria, sen embargo ven sufrindo atraso tras atraso durante os últimos 12 anos e as cousas non pintan nada ben para o futuro.
No presente ano 2016 a Xunta desviou unha partida de 3,6 millóns de euros procedentes dos Fondos Europeos de Compensación Interterritorial destinados ao tramo I da VAP Tui - A Guarda. Estes 3,6 millóns, que sería de xustiza recuperar nos orzamentos de 2017, sumados aos 6,3 que a Xunta tiña anunciados como investimento para o próximo ano suman un total de 10 millóns de euros que se deberían haber consignado nos orzamentos que a Xunta presenta para o próximo exercicio. Pois ben, lonxe de recuperar esta cantidade nos orzamentos de 2017, a Xunta castiga ao Baixo Miño consignando unha partida orzamentaria testimonial de 1 millón de euros.

A previsión que a Xunta fai nos orzamentos de 2017 é a de prolongar o remate do tramo I máis alá do ano 2020 e nada se fala do tramo II, de 10 km de lonxitude, valorado en 77,8 millóns de euros. Está claro que a Xunta de Galicia apostou por outras infraestruturas, así se constatou no discurso de investidura de Núñez Feijoo, no que non nomeou a VAP Tui - A Guarda, e se pode confirmar na presentación do Proxecto de Orzamentos xerais 2017 da Xunta de Galicia que colga da páxina web da Consellería de Facenda, na que nin sequera aparece esta infraestrutura.
A preocupación do equipo de goberno do concello da Guarda é grande,  a VAP e fundamental para o desenvolvemento do noso territorio. De non estar executada nun prazo razoable, a nosa comarca, con máis de 40.000 habitantes, quedará condenada a ser unha das peores comunicadas de Galicia con esa cantidade de poboación. De feito nos últimos anos A Guarda está perdendo habitantes, fenómeno que o goberno municipal liga directamente a mala comunicación.
A Xunta de Galicia non pode seguir ignorando as necesidades do Baixo Miño. Tódalas asociacións de empresarios e a Corporación Guardesa, ademais do pleno da Mancomunidade de Municipios do Baixo Miño no que están representados os 5 concellos da comarca, reclamaron á Xunta a elaboración dun plan de investimentos, con prazos razoables, para a finalización desta infraestrutura necesaria para a comunicación do Baixo Miño.
No concello da Guarda tamén existe unha gran preocupación  polo financiamento das obras. Temos que ter en conta que a Galicia están chegando fondos de cohesión dende Europa no marco dos Programas Operativos 2014-20, pero non sabemos que sucederá máis alá de 2020.
Os veciños do Baixo Miño merecen unha explicación da actitude da Xunta ao ignorar as súas demandas de execución desta obra que o mesmo Feijoo, cando era Conselleiro de Política Territorial, consideraba prioritaria.