venres, 20 de marzo de 2015

ANTONIO LOMBA BAZ, candidato á alcaldía da Guarda

NO MEU PENSAMENTO ESTÁN SEMPRE A GUARDA E AS SÚAS XENTES

Antonio Lomba Baz, concelleiro socialista do concello da Guarda dende 2003, foi elixido por militantes e simpatizantes da Agrupación Socialista local, como candidato á alcaldía nas próximas eleccións municipais do mes de maio, dando o relevo ao actual alcalde José Manuel Domínguez Freitas.
Este guardés, nacido no barrio da Marina, casado e pai de dous fillos, enxeñeiro de formación, traballa dende o ano 2000 como profesor de tecnoloxía no IES A SANGRIÑA. Nesta labor formativa destaca por ter liderado diferentes proxectos cos que ten acadado varios premios de innovación educativa e por achegar a toda a comunidade docente os seus traballos a través das súas publicacións en internet.

Que te motivou para afrontar o reto de presentarte como candidato a alcalde? 
Considero que as persoas que tivemos oportunidades para a nosa realización académica e profesional estamos en deuda coa sociedade. Implicarse en proxectos sociais e políticos que teñen como fin a mellora do noso entorno e das condicións de vida dos nosos veciños é unha maneira de ser agradecidos e de intentar mellorar o futuro dos nosos fillos.