domingo, 22 de febreiro de 2015

O CONCELLO DA GUARDA AFORRA, NO ÚLTIMO ANO, MÁIS DUN 35% NO SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓNS
O concelleiro de novas tecnoloxías, Antonio Lomba Baz, explicou que dentro das reformas postas en marcha  nesta lexislatura, unha das máis importantes é  a reforma da administración  para que o seu funcionamento sexa máis áxil,  moderno,  transparente  e especialmente  máis eficiente, minorando o custo dos servicios  sen que diminúa a súa calidade.

Neste contexto, o concelleiro responsable da área sinala que se ten buscado a racionalización dos servicios e infraestructuras  en telecomunicacións, optimizando o número de liñas, mellorando as tarifas e contratando líneas de ADSL para internet con tarifa plana  ou acadando bonificacións para servizos de  telefonía para  móviles.

martes, 10 de febreiro de 2015

O CONCELLO DA GUARDA COLABORA CON ASOCIACIÓNS SOCIAIS, DEPORTIVAS E CULTURAISO concello da Guarda distribuiu  115.490€  entre as asociacións de carácter social, deportivo e cultural correpondentes cos orzamentos do 2014. Estas subvencións permiten ás asociacións desenvolver a súa función con maior facilidade.

Ás entidades de carácter social  lle corresponderon 17.300€,  entre as beneficiadas podemos destacar    o Centro San Xerome Emiliani, a asociación Avelaiña, Erguete, Las Samaritanas, Cruz Vermella Española ou a asociación de Fibromialxia.

No ámbito deportivo, 57.600€ se entregaron a asociacións como  ao clube de Balonmano, Sporting Guardés de Fútbol, clube de Remo Robaleira, Clube Alagua, Clube  A Guarda Hockey Liña,  así como a aquelas que traballan no  deporte base tanto no fútbol, natación, judo, xadrez ou  atletismo.