domingo, 22 de febreiro de 2015

O CONCELLO DA GUARDA AFORRA, NO ÚLTIMO ANO, MÁIS DUN 35% NO SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓNS
O concelleiro de novas tecnoloxías, Antonio Lomba Baz, explicou que dentro das reformas postas en marcha  nesta lexislatura, unha das máis importantes é  a reforma da administración  para que o seu funcionamento sexa máis áxil,  moderno,  transparente  e especialmente  máis eficiente, minorando o custo dos servicios  sen que diminúa a súa calidade.

Neste contexto, o concelleiro responsable da área sinala que se ten buscado a racionalización dos servicios e infraestructuras  en telecomunicacións, optimizando o número de liñas, mellorando as tarifas e contratando líneas de ADSL para internet con tarifa plana  ou acadando bonificacións para servizos de  telefonía para  móviles.

Así o gasto anual de servizos de telefonía e telecomunicacións  reduciuse no último ano nun 35%, aforro  ao que hai que sumarlle o que se conseguiu en anos anteriores.

Implantouse  un sistema máis eficiente  de xestión  para seguir mellorando   e ampliando os servicios de  telefonía e telecomunicacións e segundo Antonio Lomba Baz acadouse o obxectivo de  optimizar os recursos e servicios contratados polo concello.

Hai que indicar tamén que  a rede municipal de telecomunicacións sitúa á nosa localidade na vanguarda na aplicación das novas tecnoloxías na comarca do Baixo Miño, ofrecendo un importante  servicio público á poboación do municipio como é o acceso  a internet inalámbrico  mediante tecnoloxía WIFI.

O gasto en telefonía fixa  foi  no 2014 de 21.250,84€ fronte aos 36.551,66€ do 2011.  Conseguiuse un aforro de 15.300,82€, é dicir, logrouse un aforro do 41,86%.

O gasto en telefonía móvil foi de 8.311,01€  no 2014 e  de 12.166,33€ no 2011. E dícir, conseguiuse un aforro do 31,69%.

Pola súa parte o gasto en contratación  de ancho de banda para a WIFI permitiu  un aforro do 86,16% ao pasarse dun gasto no 2011 de 24.663,64€   aos  3.412,8€ do 2014.


Estes aforros, indica o concelleiro Antonio Lomba Baz, conseguíronse grazas á busqueda  e a implantación  de alternativas tecnolóxicas que optimizan o  gasto que neste tipo de recursos se realizan dende o Concello da Guarda.

Ningún comentario:

Publicar un comentario